Paraneetroplus omonti   Allgayer, 1988

 
 
 
Rio Tulija

Chez Philippe Beaucousin

Rio Tulija

Chez Philippe Beaucousin